สิงคโปร์ ใช้ประโยชน์ AEC ตั้งบริษัท ฮุบธุรกิจข้าวไทย ?????

สิงคโปร์ ใช้ประโยชน์ AEC ตั้งบริษัท ฮุบธุรกิจข้าวไทย ?????

วันนี้ขอเอาข่าวเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) มาแปะไว้ตรงนี้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจคนรวย ที่คนทั่วไปอย่างเราท่านไม่ได้รับป...

เรื่องของเขตแดน สวนยางพารา

ไม่ได้มาอัพเดตหลายวันทีเดียว วันนี้ทำให้คิดถึงเรื่องเขตแดนของสวนยางที่ทำอยู่ ตอนที่เราไปใส่ปุ๋ย ถางหญ้าและวางแผนเรื่องการสร้างกระต๊อบไว้ใ...