ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคปฏิบัติ 1

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคปฏิบัติ 1 เราคนไทยได้ยิน ได้ฟัง เกี่ยวกับเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเยอะมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นสื่อ...