วิธีซื้อหวยหรือล็อตเตอรี่แบบไม่มีทางจน

วิธีซื้อหวยหรือล็อตเตอรี่แบบไม่มีทางจน วันนี้ เกษตรกรผู้ทำสวนยางพารา อยากนำ วิธีซื้อหวยหรือล็อตเตอรี่แบบไม่มีทางจน มาฝากพี่น้อง ที่ชอ...

จุลินทรีย์หน่อกล้วย

จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์หน่อกล้วย เป็นอีกหนึ่งแบบของการลดต้นทุน ที่ผู้ทำการเกษตรสมัยใหม่ จะต้องรู้จักกัน เนื่องจากจุลทรีย์ชนิดนี้ ...

การยึดคืนพื้นที่ของรัฐ

การยึดคืนพื้นที่ของรัฐ ช่วงปีหลังๆ มานี้ เรื่องของการ ยึดคืนพื้นที่ของรัฐ หรือ ที่หลวง เป็น เรื่องที่ ชาวสวนยางพารา ไม่น้อย ต้องอกสั่นขวั...

ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตเอง : ยูเรียน้ำ

ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตเอง : ยูเรียน้ำ ในปัจจุบันชาวสวน ชาวนา ต่างก็หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยชีวภาพ กันมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต่างก็ค้นคว้าห...

เปิดกรีดยางเมื่อไรดี

เปิดกรีดยางเมื่อไรดี บ่อยครั้งที่ได้ยินคำถามจาก ชาวสวนยางพาราว่า จะ เปิดกรีดยางเมื่อไรดี คำถามง่ายๆ แต่ตอบยากไม่น้อย เนื่องจากไม่สามารถ...

แล้งแล้ว แต่...ยังไม่ปิดหน้ายางนะ

แล้งแล้ว แต่...ยังไม่ปิดหน้ายางนะ มีเพื่อนบ้านแล้วคน เห็นผม กรีดยาง อยู่ เขาก็มักจะถามว่า "อ้าว ยังไม่หยุดหรือ?" ผมก็บอกว่า ขาด...