สวนยางพาราพร้อมกรีด?? แต่ไม่พร้อมซื้อ

นานมาแล้วที่ได้ไปดูสวนยางพาราที่หนึ่ง ซึ่ง บอกไว้ว่ามี ๒๗ ไร่ เป็นสวนที่พร้อมกรีดแล้ว อายุ ๖ ปี ว่างั้น พร้อมกับมีบ้านไม้สักอีกหนึ่งหลัง เห...
เทคนิคและวิธีการเข้าสู่ตลาดออนไลน์

เทคนิคและวิธีการเข้าสู่ตลาดออนไลน์

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้สรุป 10 เทคนิควิธีเพื่อเตรียมพร้อมบุกสู่โลกการค้าออนไลน์ไว้ดังนี้ 1.ข้อมูลยิ่งสมบูรณ์ ยิ่งมีโอกาสม...