การเลี้ยงกบ1: ทำไมกบจึงเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยง

การเลี้ยงกบ

กบเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เลี้ยงได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เลี้ยงปริมาณเล็กน้อยเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม จนถึงเลี้ยงปริมาณมากๆ เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้หลัก เลี้ยงในบ่อดินก็ได้ ในบ่อซีเมนต์ก็ได้ หรือแม้แต่เลี้ยงในกะลาก็ยังได้ ในปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงกบยังไม่แพร่หลายมากนัก และกบในธรรมชาติก็มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่ตลาดยังมีความต้องการสูง จึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตลาดและการจำหน่าย ในบางจังหวัดก็มีการเลี้ยงเพื่อการค้าอย่างจริงจังเช่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง เพชรบุรี และสระบุรี เป็นต้น

ทำไมกบจึงเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยง
กบเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงด้วยเหตุผลหลายประการดังต่อไปนี้
1.กบเป็นอาหารที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ทั่วทุกภาคของไทยนิยมบริโภคโปรตีนสูง รสชาติดี ทำอาหารได้หลายรูปแบบ
2.กบธรรมชาติลดปริมาณลงมาก ทำให้ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตลาดหรือการจำหน่าย โดยเราสามารถจำหน่ายกบที่โตเต็มที่(ประมาณ 4-6 ตัว ต่อกิโลกรัม) ได้ประมาณกิโลกรัมละ 60-80 บาท) และปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งกบออกไปจำหน่ายต่างประเทศทั้งฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เป็นต้น ซึ่งจะได้ราคาสูงกว่านี้มาก และในปัจจุบันการเลี้ยงกบส่วนใหญ่ยังอยู่ในมือของผู้เกษตรกรรายย่อย ยังไม่มีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาผูกขาดการเลี้ยงทำให้ผู้เลี้ยงรายย่อยยังมีอำนาจต่อรองในตลาดพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบางชนิดเช่น สุกร และไก่ และไม่ต้องกังวลเรื่องการนำกบจากต่างประเทศมาตีตลาดยกเว้นกบธรรมชาติจากลาว และเขมร ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก
3.กบช่วยจับแมลงกินเป็นอาหาร จึงช่วยลดปริมาณแมลงศัตรูพืชได้อีกทางหนึ่ง
4.เศษส่วนเหลือจากการชำแหละและแปรรูปสามารถนำไปทำเป็นเครื่องใช้ได้หลายชนิด เช่น รองเท้า กระเป๋า เครื่องดนตรี เครื่องในกบสามารถนำไปทำอาหารสัตว์เลี้ยง หรือปุ๋ยได้
5.สามารถเลี้ยงได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของเกษตรกรแต่ละราย เป็นได้ทั้งอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม หรือเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อประหยัดรายจ่าย

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "การเลี้ยงกบ1: ทำไมกบจึงเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยง"

แสดงความคิดเห็น