การเลี้ยงกบ6: สุขภาพและการป้องกันโรค การจับและการตลาด การจำหน่าย

สุขภาพและการป้องกันโรค
การที่กบที่เลี้ยงไว้เป็นโรคต่าง ๆ นั้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความสกปรกของบ่อ การจัดการและดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้กบมีสภาพอ่อนแอ หรือในกรณีที่กบไม่มีบาดแผล อาจเกิดจากอาหารสกปรกก็ได้ เมื่อผ่าอวัยวะภายในพบว่าถุงน้ำดีมีสีเขียวเข้มถึงน้ำเงินแก่ ไตมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ลำไส้เล็กส่วนท้ายเกิดการตกเลือด ปอดมีตุ่มหนอง วิธีการบำบัด ให้ไช้ยาออกซิเตทตราไชคลิน 3 กรัมต่ออาหารกบ 1 กิโลกรัม ให้กบกินทุกมื้อประมาณ 3-7 วัน กบก็จะหายเป็นปกติ น้ำที่ใช้เลี้ยงกบควรอยู่ไนช่วงสภาพความเป็นกรดด่าง (พีเอช) ประมาณ 6.5-8.5 ในวันที่ฝนตกหนักหรืออุณหภูมิเปลี่ยนอย่างรวดเร็วร่างกายของกบจะ ปรับตัวไม่ทัน อาจตายได้ในวันรุ่งขี้นอย่างน้อย 1 ตัวเสมอ ในช่วงฝนตกจึงควรสร้างหลังคา หรือใช้ผ้าใบคลุมบ่อ หรือปรับอุณหภูมิในบ่อเลี้ยงให้คงที่ 

เมื่อกบเล็กอายุ 1 เดือน ควรมีการถ่ายพยาธิโดยใส่ดีเกลือ 3 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ให้เพียง 1 มื้อ ทำเดือนละครั้งจะทำให้กบเจริญเติบโตรวดเร็วต้านทานโรคได้ดีขึ้น 

สิ่งสำคัญในการป้องกันไม่ให้กบเกิดโรคคือ
1. รักษาความสะอาดของบ่อเลี้ยง
2. อย่าเลี้ยงกบหนาแน่นเกินไป
3. เปลี่ยนน้ำในบ่อบ่อย ๆ หรืออย่างน้อยทุกวัน
4. อาหารที่ให้ควรมีโปรตีนสูงและเป็นอาหารที่กบชอบ
5. มีการจัดการที่เหมาะสม

การจับและการตลาด 
1. การจับ 
การจับกบทำได้หลายวิธี เช่น
1.1 โดยใช้สวิงคลุมกันกบกระโดดหนี แล้วทยอยจับจนหมด
1.2 โดยใช้ไซ ใช้ไซดักบนลานบ่อ กบจะเข้าไชในเวลากลางคืน ตอนเช้าจึงเลือกกบ ที่ได้ขนาดออกจำหน่าย

2. การลำเลียง 
ก่อนการบรรจุกบเพื่อลำเลียงจำหน่าย ควรให้กบอดอาหารเสียก่อน จะช่วยลด อัตราการตายได้มาก ลำเลียงโดยใช้กล่องกระดาษเจาะรูด้านข้างและด้านบนให้มีขนาดพอที่อากาศ ผ่านได้ ภายในบรรจุกบช้อนกันไม่เกิน 2 ชั้น ปิดฝามัดให้แน่น ในระหว่างการลำเลียงควรรักษา อุณหภูมิ หรือใช้รถปรับอากาศ และควรมีฟองน้ำชุบน้ำพอชื้นใส่ลงรวมกับกบด้วย

การจำหน่าย 
การซื้อขายกบในประเทศไทยราคาจะขึ้นกับสถานที่และฤดูกาล ในฤดูฝนที่มีกบจากธรรมชาติออกสู่ตลาดมาก ราคาก็จะตกลงบ้างและจะแพงขึ้นในฤดูหนาวและฤดูแล้วที่มีกบออกสู่ตลาดน้อยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 60-100 บาท ส่วนตลาดต่างประเทศในปัจจุบันมีการส่งออกทั้งในรูปกบมีชีวิตและชิ้นส่วนแช่แข็ง โดยส่วนใหญ่จะส่งออกไปที่ฮ่องกง

ข้อมูลจาก
เสรี แข็งแอ และ พิณซอ กรมรัตนาพร
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หนองหญ้าปล้อง  วังสะพุง  เลย
โทรศัพท์, โทรสาร  042-801096 / e-mail : serkan@kku.ac.h

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "การเลี้ยงกบ6: สุขภาพและการป้องกันโรค การจับและการตลาด การจำหน่าย"

แสดงความคิดเห็น