ประโยชน์ของไส้เดือนแดง-ยอดนักรีไซเคิล

ประโยชน์ของไส้เดือนแดง-ยอดนักรีไซเคิล


ไส้เดือนแดง-ยอดนักรีไซเคิล

 เนื่องจาก ไส้เดือน มีคุณประโยชน์ต่อการเกษตรอย่างยิ่ง  ไส้เดือนเป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณใดมีไส้เดือน  ดังที่เราได้ทราบกันแล้วว่ามี ก๊าซชนิดหนึ่งที่หากการปล่อยออกมาในปริมาณมากจะเป็นตัวการ สำคัญที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และภาวะโลกร้อน คือ ก๊าซมีเทน ก๊าซที่เกิดขึ้นจากขยะ  อินทรีย์ที่บูดเน่าทับถมกัน ซึ่งหากนำไปฝั่งกลบก็จะปล่อยก๊าซมีเทนแต่ขยะอินทรีย์ที่ว่ามานี้คืออาหารชั้นดีและเป็นเมนูสุดโปรดสำหรับไส้เดือนดิน โดยไส้เดือนดินสีแดงหลายสายพันธุ์มีความสามารถในการย่อยอินทรียวัตถุได้อย่างรวดเร็ว โดยไส้เดือนดิน สายพันธุ์ขี้ตาแร่ สามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้รวดเร็ว คือ 5-7 วัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงเป็นที่ต้องการสำหรับแวดวงเกษตรกร รวมถึงผู้ที่ใส่ใจกับปัญหาการจัดการขยะ ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดินสีแดงเหล่านี้เพื่อใช้ย่อยขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ที่อุดมด้วยธาตุอาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งการปล่อยให้ไส้เดือนดินชอนไชในชั้นดินก็ยังเป็นการช่วยพรวนดิน ให้ดินร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะปลูก
ประโยชน์ของไส้เดือน
ไส้เดือนแดง อายุ 3 เดือน

นอกจากนี้ ไส้เดือนดิน ยังเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเครื่องมือชี้วัดการปนเปื้อนของสารพิษในดินได้อีกด้วยเพราะไส้เดือนดินมีไขมันที่สามารถดูดซับสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชบางชนิด จึงสามารถนำมันมาวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในดินได้

 ประโยชน์ของไส้เดือน

            1. ไส้เดือนช่วยพลิกกลับดิน โดยการกินดินแล้วถ่ายมูล
            2. ช่วยให้การย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน ซากพืชสัตว์และอินทรียวัตถุต่าง ๆ  
            3.  ส่งเสริมการละลายธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปอนินทรีย์สารที่พืชใช้ประโยชน์ ไม่ได้ไปอยู่ในรูปที่พืชนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
            4.  ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
            5. ใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เนื่องจากไส้เดือนมีโปรตีนสูงอาจสามารถใช้เลี้ยงปลา    เป็ด, กบ และปลาตู้ได้

ลักษณะของไส้เดือนแดง

            ไส้เดือนแดง สายพันธุ์ ลัมบริคัส รูเบลคัส เป็นสายพันธุ์ที่ถูกนำมาให้เป็นการค้า  เนื่องจากมีลูกดกลำตัวมีสีแดงไม่มีกลิ่นเหม็น  ทนทานต่ออากาศที่หนาวจัดได้ดีมีสีสม่ำเสมอตลอดทั้งตัวมีความยาวช่วงตัว2-5นิ้ว  นิยมใช้เป็นเหยื่อตกปลา  ย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้รวดเร็ว  ชอบอยู่ในที่มีอินทรีย์วัตถุสูงลักษณะของไส้เดือนแดงคล้ายไม้ขีด 2 ก้านต่อกัน  เป็นสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกันแต่เวลาขยายพันธุ์ต้องเกิดจากการผสมพันธุ์โดยไส้เดือน 2  ตัว การติดลูกเริ่มจากการเป็นไข่  ประมาณ 1 สัปดาห์แล้วจะเป็นตัว  การผสมพันธุ์ไส้เดือนแต่ละครั้งไข่ประมาณ 3-4 ฟอง ภายใน 1 ฟองให้ลูกตั้งแต่ 20-30 ตัว  
การย่อยสลายขยะของไส้เดือนแดง
         โดยปกติการย่อยสลายขยะต้องใช้เวลานานหลายวัน  แต่เมื่อ นำไส้เดือน ปล่อยลงไปในอัตรา 100  ตัวต่อเศษพืช 50 กิโลกรัม  ไส้เดือนตัวหนึ่งใช้เวลาในการกินอาหาร 48- 96 ชั่วโมง  แล้วแต่ลักษณะของขยะ 

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนแดง

1. เตรียมวงบ่อซีเมนต์หรือกระบะวางเรียงกันในที่ที่ค่อนข้างร่มโดยอาจมีหลังคา
2. นำดินร่วนผสมกับมูลสัตว์แห้งผสมกับเศษผัก ใบไม้แห้ง คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำผสมลงไปอีกเล็กน้อย นำไส้เดือนใส่ลงไปแล้วถ้าให้ดีควรใส่เปลือกสับปะรดหรือ เศษข้าวลงไปด้วย ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน ไส้เดือนจะย่อยสลายขยะต่าง ๆ จนหมดกอง พร้อมทั้งทำการขยายพันธุ์
วัสดุอุปกรณ์
1. วงบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1  เมตร
2. มูลสัตว์สด
3. เศษผลไม้หรือพืชผัก
4. ดินที่มีความชื้น

จะเห็นได้ว่า วิธีการเลี้ยงไส้เดือนนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย ขอเพียงแต่การจัดเตรียมที่ถูกต้อง และมีเวลาให้บ้าง และที่สำคัญคือต้องรู้ว่าเขาต้องการอะุไร แล้ว จะได้รับประโยชน์จาก ไส้เดือนแดง อย่างเต็มที่และประหยัดต้นทุนในการทำปุ๋ยจากไส้เดือน ไปได้อีกมากโขทีเดียว

source: sirikitdam.egat.com


0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "ประโยชน์ของไส้เดือนแดง-ยอดนักรีไซเคิล"

แสดงความคิดเห็น