ลดต้นทุนในการทำการเกษตร

ลดต้นทุนในการทำการเกษตร  เกษตรกรใช้ ปุ๋ย และ ยา ไม่เป็นก็ต้นทุนสูง สาเหตุที่ต้องเขียนเรื่อง ลดต้นทุนในการทำการเกษตร อีกครั้ง ก็เนื่อง...

ดินดีต้องมีไส้เดือน??

ดินดีต้องมีไส้เดือน?? ดินดีต้องมีไส้เดือน เป็นคำที่ผมนำมาเป็นคำเดินเรื่องวันนี้ ก็ด้วยเหตุที่ว่า ในสวนยางพารา ของผมนั้น มีไส้เดือนอยู่จำ...