สารย่อยสลายใบยาง

สารย่อยสลายใบยาง


ผมเชื่อว่า มีเกษตรกรจำนวนหนึ่ง อยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่เป็น สารย่อยสลายใบยาง เพื่อจะทำให้ใบยางพาราถูกย่อยสลายได้ไวขึ้น ถ้าเราศึกษาดูดีๆ แล้ว จะเห็นว่า มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้ให้เปลืองเงินเลย หรือ ท่านจะว่าอย่างไร?

เหตุผลที่ผมบอกว่า ไม่จำเป็น ก็เนื่องจากว่า ข้อบ่งใช้ของสารเคมีดังกล่าวนี้จะบอกไว้ว่า
-ต้องมีความชื้นที่เหมาะสม
-ใช้ผสมน้ำพ่นลงบนกองใบยาง หรือ ผสมน้ำแล้วใช้บัวราด
การทำใบยางแห้งเป็นปุ๋ยหมักถ้าอ่านให้มากขึ้น ก็ปรากฏว่า เวลาที่เหมาะสมสำหรับการใช้ สารย่อยสลายใบยาง ก็คือฤดูฝนนั่นเองแล้วช่วงนั้น มันจำเป็นด้วยหรอที่เราจะต้องใช้ สารเคมี ชนิดนี้ เพราะเท่าที่ผมเห็นมา ช่วงหน้าฝนนี่แหละมัน ใบยางพารา ย่อยสลายเองได้เป็นอย่างดี ผมยังตั้งข้อสังเกตให้กับเจ้าของสวนใกล้ๆ กันว่า สังเกตไหมว่า ใบยางพาราพอโดนน้ำแล้วมัน ย่อยสลาย ไวมากจนเราแทบจะไม่เห็นใบเหลืออยู่ (มีนะครับ เพียงแต่ว่ามันบางมาก) 

เพราะฉะนั้น เกษตรกรผู้ทำสวนยาง ไม่ต้องไปตกใจอะไรมากกับใบไม้ที่เราเห็นเป็นก่ายเป็นกองช่วงที่ ยางผลัดใบ ก็เพียงแค่ระวังอย่าให้โดนไฟป่า หรือ ไฟจากพรานล่าสัตว์ ก็แล้วกัน

แต่ถ้าใครมีพื้นที่เหลือ ก็สามารถที่จะทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองก็ได้ เพราะอย่างไรเสีย ใบยางเหล่านี้ มันก็มีธาตุอาหารอยู่ ถ้าขยันทำเราก็ประหยัดเงินค่า ปุ๋ยเคมี ไปบางส่วนละครับ นี่เป็นสิ่งที่เราคงต้องเรียนรู้กันต่อไปว่า ทำอย่างไร เราจะได้ใช้ประโยชน์มันอย่างสูงสุด และลดต้นทุนให้ได้เยอะๆ เพื่อจะได้มีเงินออมมากขึ้น ดังนั้น อย่าไปสนใจอะไรมากนักกับการใช้ สารย่อยสลายใบยาง ที่มีขายกันเกร่อทั่วไป และการซื้อของออนไลน์ก็ต้องอย่าลืมรวมค่าขนส่งด้วยนะครับ มันจะแพงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะ บอกไว้ก่อน : )

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "สารย่อยสลายใบยาง"

แสดงความคิดเห็น