ปุ๋ยปลอม อันตรายอันใหญ่หลวง ต่อเกษตรกร

ปุ๋ยปลอม อันตรายอันใหญ่หลวง ต่อเกษตรกร หลายคนอาจจะคิดไม่ถึว่า ปุ๋ยปลอม อันตรายอันใหญ่หลวง ต่อเกษตรกร อย่างไร แต่ผมเป็นเกษตรกรคนหนึ่ง ที่ได้...

ใส่ปุ๋ยยางพารารอบแรก 2558

ใส่ปุ๋ยยางพารา รอบแรก 2558 ที่จริง ผมอยากจะ ใส่ปุ๋ยยางพารา รอบแรก 2558 มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน พฤษภาคม แล้วครับ แต่ว่า ฝนไม่ตกอย่างที่ใจ...