ขายยางพารา ผ่านระบบสหกรณ์

ขายยางพารา ผ่านระบบสหกรณ์ วันนีมา ขายยางพารา ครับ เราขายกันผ่านระบบ สหกรณ์ รวมตัวกันขาย ที่นี่เป็นจุดขาย กลุ่มเวียงกาหลง ตั้งอยู่ ณ บ้าน...

การ ซื้อไม้ยูคาลิปตัส

การซื้อไม้ยูคาลิปตัส ส่วนตัวแล้ว ไม่เคยสั่งซื้อ ไม้ยูคาลิปตัส แม่แต้ครั้งเดียว พอดีคิดมาหลายเดือนแล้วว่าจะสร้าง โรงรถ พร้อมนั้นก็จะเอาเ...

ข้อดีของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข้อดีของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่อง ข้อดีของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่อย่างเพิ่งมองว่า ผมเป็นพวก...