ขายยางพารา ผ่านระบบสหกรณ์

ขายยางพารา ผ่านระบบสหกรณ์

วันนีมาขายยางพาราครับ เราขายกันผ่านระบบ สหกรณ์ รวมตัวกันขาย ที่นี่เป็นจุดขาย กลุ่มเวียงกาหลง ตั้งอยู่ ณ บ้านหัวฝายพัฒนา จะมีกลุ่มผู้ทำสวนยางพารา บ้านสันมะเค็ด บ้านหังฝายพัฒนา บ้านสันขี้เหล็ก บ้านทุ่งม่าน เป็นหลัก อยู่ระหว่าง 4-6 ตัน คงเพิ่มข้นอีกครับ เพราะฝนตกกันละ

ระบบ สหกรณ์ ที่เราขายกันนี้ จะมี บริษัทขายยางพารา ไปประมูลกันที่ ตัวเมือง เขาจะได้ทั้ง จังหวัด ประมาณ 300 ตัน ต่อรอบ

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2558  ราคายางพาราอยู่ที่ 27.19 บาท ครับ ราคาดีทีเดียว

เอาบรรยายกาศการขายยาง มาฝากครับ เป็นกำลังใจ แก่ผู้เป็นเกษตรกร สวนยางพาราทุกคนครับ


วันนี้มีรถ ของ เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ให้ความร่วมมือในการ ปรับสถานทีทให้ด้วยครับนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของการรวมกลุ่มของ ชาวสวนยางพารา จากการขายโดยผ่าน ระบบ สหกรณ์ นี้ ทำให้ผมเห็นได้เลยว่า เราขายยาง แพงกว่า ตลาดรับซื้อทั่วไปถึง 2-4 บาทเลยทีเดียว ที่ไหนการรวมกลุ่มยังไม่แข็งแรง ก็ปรับกันดูครับ ชาวสวนเราจะได้ไม่ตกเป็นเบี้ยล่างพ่อค้าคนกลางมากเกินไป

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "ขายยางพารา ผ่านระบบสหกรณ์"

แสดงความคิดเห็น