ใส่ปุ๋ยคอก fertilize

เนื่องด้วย ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้ไปดูแลสวน ด้วยความตั้งใจจะนำเอา ปุ๋ยคอก หรือ ขี้วัวนม ไปใส่ สวนยาง ความจริงก็เดินทา...
การทานบร็อคโคลี่

การทานบร็อคโคลี่

ช่วงนี้ชาวเมืองนิยมการทานผักกันเพิ่มขึ้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่เราเห็นคนทั่วไปทานบร็อคโคลี่เพราะอยากมีสุขภาพที่ดีนั้นก็เพราะการทานผ...

เตรียมปุ๋ยคอก ไปใส่สวนยาง

การทำสวนยางพาราโดยที่ไม่ได้มีประสบการณ์หรือการไปสัมผัสโดยตรง ได้แต่หาข้อมูลจากทางอินเทอร์เนต แล้วก็ไปดูสวนยางของคนอื่นบ้างประมาณนี้ การจะทำ...