สวนยางพาราพร้อมกรีด

สวนยางพาราพร้อมกรีด มาถึงตอนนี้ พร้อมที่จะกรีดแล้วครับท่าน สวนยาง ที่ซื้อไว้ คาดการณ์ไว้ว่าจะกรีด/ตัด ช่วงต้นปี 2556 นี่แหละ หวังไว้...