วิธีกำจัดต้นไม้ใหญ่ : ต้นมะค่า

วิธีกำจัดต้นไม้ใหญ่ : ต้นมะค่า ในสวนของผมนี้ มีต้นไม้ต้นหนึ่ง ที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ตั้งนานแล้ว ขนาดดูจากภาพถ่ายดาวเทียมของกูเกิลเอิธ ก...