การทำสวนยางแบบละเอียด 1 : ยางพาราไทยและประวัติยางพารา

การทำสวนยางแบบละเอียด 1 : ยางพาราไทย


เมื่อพูดถึงพืชเกษตร ณ ปัจจุบัน นอกจากการทำนาแล้ว ก็ยังมี สวนยาง หรือ สวนยางพารา อีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ มีกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไม่ว่าพื้นที่ปลูกนั้น จะเป็นทีราบ ที่สูง ซึ่งแน่นอนว่า ในพื้นที่หลายแห่งอาจจะไม่ได้มีภูมิประเทศที่เป็นไปตาม คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร แต่เกษตรกรเอง ก็มองว่า มันเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่จะช่วยให้มีเงินมีทองใช้ โดยไม่ขาดมือ  เพราะเป็นการลงทุนครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายระหว่างเก็บเกี่ยวไม่สูงเหมือนอาชีพอื่นๆ


วันนี้ เกษตรกรพอเพียงของเรา จึงขอนำเอาเรื่องเกี่ยวกับ ยางพาราไทย มาเสนอโดยจะรวบรวมตั้งแต่  ประวัติยางพาราไทย  การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง ไปจนถึง การบำรุงดูแลสวนยาง การใส่ปุ๋ย การกำจัดศัตรู การกรีดยาง การแปรรูป และ การสร้างรายได้เสริมในสวนยาง ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า หัวข้อเยอะกว่านี้แน่นอน เพียงแต่ว่า เราจะทยอยนำมาขึ้นเว็บ นะครับ ตามสารบัญข้างล่างนี้ ท่านสามารถ คลิกเข้าไปอ่านตามหัวข้อได้เลยครับ


สารบัญ

การทำสวนยางแบบละเอียด 1 : ยางพาราไทย
การทำสวนยางแบบละเอียด 2 : ประวัติยางพาราเข้าสู่ประเทศไทย
การทำสวนยางแบบละเอียด 3 : การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา
การทำสวนยางแบบละเอียด 4 : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 6 : ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 7 :  พันธุ์ยางพารา ที่แนะนำให้ปลูก
การทำสวนยางแบบละเอียด 8 : การเสริมรายได้ในสวนยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 9 : การกำจัดวัชพืช
การทำสวนยางแบบละเอียด 10: การใส่ปุ๋ยยางพารา
การทำสวนยางแบบละเอียด 11: วิธีการกรีดยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 13: ผลิตผลและการแปรรูปยาง

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "การทำสวนยางแบบละเอียด 1 : ยางพาราไทยและประวัติยางพารา"

แสดงความคิดเห็น