วิธีการปลดหนี้ ด้วยตนเอง

วิธีการปลดหนี้ ด้วยตนเอง วันนี้ ของพูดเรื่อง การเกษตร แล้วหันมาพูดถึง วิธีการปลดหนี้ ด้วยตนเอง เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว พี่น้อยเกษตรก...

ชีวิตพอเพียง บทเรียนจากชาวอินเดีย

ชีวิตพอเพียง บทเรียนจากชาวอินเดีย สวัสดีครับ เกษตรกร ผู้ต้องการมีชีวิต  แบบพอเพียง  ทุกคน ผมในฐานะที่ได้เดินทางเข้าสู่การเป็นเกษตร...