ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคปฏิบัติ 1ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคปฏิบัติ 1
เราคนไทยได้ยิน ได้ฟัง เกี่ยวกับเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเยอะมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นสื่อแขนงใดๆ ก็ล้วนแต่นำมาเผยแพร่ให้เราได้รู้ถึง หัวใจของหลักการนี้ ว่ามีอะไรบ้าง ทำอย่างไรบ้าง จึงทำให้เราเราคุ้นเคยกับสิ่งนี้มากๆ 

แต่... ปัญหาอยู่ที่ว่า แล้วเราเข้าใจแค่ไหน?

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพัฒนาขึ้นเพื่อชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตช่วยเหลือประชาชนชาวไทย โดยเน้นการพึงตนเองเป็นหลัก 

สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ ต้องมีหลัก 3 ประการ ดังนี้

    1 ความพอประมาณ
    2 ความมีเหตุมีผล
    3 มีภูมิคุ้มกันที่ดี

นี่เป็นสิ่งที่สำคัญ

อ่านต่อกันเลย

เอาวัน วันนี้ มีตัวอย่างของเกษตรกรท่านหนึ่ง ซึ่งในอดีตเขากล่าวว่า มีหนี้สินรุงรัง เต็มไปหมด แต่ก็ด้วยความที่ตนเองไปได้ยินได้ฟัง ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงพูดให้ฟัง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้ได้ผลจริง นั่นก็คือ
   1 ทำในสิ่งที่ถนัด
   2 ทำทีละอย่าง 

แล้วเขาจึงประสบผลสมเร็จได้ เขายกตัวอย่างเรื่องการทำปุ๋ยด้วยตนเองว่า ทำให้เขาปลดหนี้ให้ตัวเอง ที่มีอยู่เป็นล้านบาทได้เป็นบันได 4 ขั้น
   1 ทำแล้ว ใช้เอง 
   2 ปลูกผักได้ ก็มีผักกิน ไม่เสียเงินแล้วก็ยังสุขภาพดีอีก
   3 เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้าน เพราะผักงาม ด้วยเหตุที่ได้ปุ๋ยดี พอกินได้ดี มีประโยชน์
   4 สามารถขายได้ ซึ่งนั่นก็เริ่มได้เงิน


เขาบอกว่า เป็นหนี้แล้ว ไม่มีคนคบ แต่พอเริ่มทำอะไรได้เองแล้ว ก็สามารถจะไปไหนมาไหนได้ โดยที่มีคนเขาเริ่มให้เกียรติและสามารถไปอยู่ได้อย่างมีความสุข 

เอาละครับ พูดมากไปเดียวจะไม่ได้ฟังไม่ได้ดูกัน ก็ให้ลองชม คลิปจาก Youtube ซึ่งได้กล่าวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคปฏิบัติที่แท้จริง กันดูครับ คลิกที่สามเหลี่ยมตรงกลางเพื่อชมได้เลย


0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคปฏิบัติ 1"

แสดงความคิดเห็น