กากน้ำตาล ราคาถูก : ผลิตเอง

กากน้ำตาล ราคาถูก : ผลิตเอง ในแวดวงของคนทำการเกษตรแบบพอเพียง การหมักปุ๋ย หรือ ทำน้ำหมักต่างๆ ต้องใช้ กากน้ำตาล (Molasses) อยู่ตลอด ทำให้เร...