สรรพคุณ ผักคาวตอง

สรรพคุณ ผักคาวตอง เกษตรพอเพียง อย่างเรา ต้องอาศัยพืชสมุนไพรพื้นบ้านเข้ามารักษา บรรเทา อาการต่างๆ บ้าง วันนี้ ได้ไปอ่านบทความเก่าๆ ของตั...

เล่ห์พ่อค้ายางพารา

เล่ห์พ่อค้ายางพารา พอดีวันนี้พี่เขยโทรมาบอกเรื่องขายยาง ทำให้คิดถึงเรื่องของ เล่ห์พ่อค้ายางพารา ที่เป็นพ่อค้าคนกลาง ซึ่งมีอยู่โดยทั่วไ...

ลดต้นทุนในการทำการเกษตร

ลดต้นทุนในการทำการเกษตร  เกษตรกรใช้ ปุ๋ย และ ยา ไม่เป็นก็ต้นทุนสูง สาเหตุที่ต้องเขียนเรื่อง ลดต้นทุนในการทำการเกษตร อีกครั้ง ก็เนื่อง...

ดินดีต้องมีไส้เดือน??

ดินดีต้องมีไส้เดือน?? ดินดีต้องมีไส้เดือน เป็นคำที่ผมนำมาเป็นคำเดินเรื่องวันนี้ ก็ด้วยเหตุที่ว่า ในสวนยางพารา ของผมนั้น มีไส้เดือนอยู่จำ...

คำแนะนำชาวสวนยางภาคเหนือ

คำแนะนำชาวสวนยางภาคเหนือ คำแนะนำชาวสวนยางภาคเหนือ คำนี้ผมเขียนขึ้นมาก็เนื่องจากข้อสังเกตที่ได้จากฟ้าฝน โดยปกติแล้วเราจะเห็นตำราหรือข้อแ...

แหล่งของปุ๋ยอินทรีย์

แหล่งของปุ๋ยอินทรีย์ วันนี้ เกษตรกรพอเพียง อยากจะเพิ่มเรื่องของ แหล่งของปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น เ...

เกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ ความตั้งใจที่จะเรียนรู้ในการทำ เกษตรอินทรีย์ หรือ ที่บางคนเขาเรียกว่า เกษตรชีววิถี ซึ่งมุ่งเน้นให้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคม...

Lampang Investment Fair

Lampang Investment Fair ลำปางอินเวสต์เมนท์แฟร์ หรือ Lampang Investment Fair ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  ณ ห้างเซ...

ไส้เดือนพันธุ์ไทย เครื่องจักรชีวะย่อยสลายขยะ

“ไส้เดือนพันธุ์ไทย” เครื่องจักรชีวะย่อยสลายขยะ ประโยชน์ของไส้เดือนพันธุ์ไทย ซึ่งบางท่านอาจจะเคยได้ผ่านหูผ่านตา จากการได้อ่านในผู้จัดการ...

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ จากการเพาะเลี้ยง ไส้เดือนดิน

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ จากการเพาะเลี้ยง ไส้เดือนดิน ประโยชน์ของไส้เดือนดิน " ไส้เดือนดิน ” จัดอยู่ในกลุ่มผู้ย่อยสลายซากอินทรีย์ในระบ...