สรรพคุณ ผักคาวตอง

สรรพคุณ ผักคาวตอง


เกษตรพอเพียง อย่างเรา ต้องอาศัยพืชสมุนไพรพื้นบ้านเข้ามารักษา บรรเทา อาการต่างๆ บ้าง วันนี้ ได้ไปอ่านบทความเก่าๆ ของตัวเอง ที่ได้พูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการกล่าวถึง ผักคาวตอง ก็เลยอยากจะนำเอา สรรพคุณของผักคาวตอง มาลงไว้ด้วย เผื่อคนที่สนใจจะได้ศึกษาต่อ ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัยสมุนไพร
สรรพคุณ ผักคาวตอง
ภาพ ผัก คาวตอง

ผักคาวตอง


ชื่อวิทยาศาสตร์ Houttuynia cordata Thunb

วงศ์ Saururaceae

ชื่ออื่น ผักก้านตอง ผักเข้าตอง ผักคาวทอง พลูแก พลูคาว (ไทย), chinese lizard tail, houttuynia(ทั่วไป), yu xing cao (จีน)

ลักษณะของผักคาวตอง

พืชล้มลุก มีกลิ่นคาว ลำต้นใต้ดินเป็นปล้องสั้นๆ สีนวลตามข้อมีรากออกโดยรอบลำต้นที่อยู่เหนือดินสูง30 เซนติเมตร ใบเดี่ยว ออกเวียนหรือออกสลับ แผ่นใบรูปไข่กว้าง 2.5-7.5 เซนติเมตรยาว 3-9 เซนติเมตรปลายใบแหลมมาก โคนใบรูปหัวใจ หรือรูปไต ขอบใบเรียบ เส้นใบออกที่โคนใบ 5-7 เส้น มีขนสั้นๆตามโคนใบแผ่นใบบนสีเขียวเข้มกว่าใต้ใบ ช่อดอกออกตามยอด หรือซอกใบใกล้ยอด รูปทรงกระบอกกว้าง กว้าง 5-8 มิลลิเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร มีกลีบประดับสีขาว 4 กลีบ รูปรีหรือรูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง 5-7 มิลลิเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร รองรับโคนช่อ ก้านช่อยาว 1-2 เซนติเมตร ออกดอกประกอบด้วยดอกเล็กๆจำนวนมาก เรียงตัวแน่นตามความยาวของแกนช่อ ดอกแต่ละดอกไม่มีก้านดอก ไม่มีกลีบดอก มีเฉพาะเกสรเพศผู้ 3 อัน ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร อับเรณูสีเหลือง ดอกออกมากในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

ส่วนที่ใช้เป็นยา ราก ทั้งต้น ต้น ใบ

สรรพคุณและวิธีใช้

ในประเทศจีนมีการใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาผงสำหรับรับประทาน
- ใช้ในการรักษามะเร็งทางเดินอาหารและมะเร็งทางเดินหายใจรวมไปถึงเนื้องอกในรังไข่(oophoroma) มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
- ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาสำหรับรักษามะเร็งปอด เป็นส่วนประกอบในตำรับยาจีนซึ่ง กล่าวว่ามีสรรพคุณในการกำจัด ความร้อนและสารพิษเพิ่มการไหลเวียนของเลือด และใช้รักษามะเร็งหลอดอาหาร
- ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยารับประทานสำหรับยับยั้ง และทำลายเซลล์มะเร็ง และเพิ่มภูมิต้านทาน ใช้เป็นส่วนประกอบใน ตำรับยาในรูป ointment สำหรับใช้ทาภายนอกรักษาเต้านมอักเสบ และมะเร็งเต้านม 
- ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาทั้งในรูปแบบที่ใช้รับประทานและเป็นยาฉีดสำหรับรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร
- ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาจีนสำหรับรักษามะเร็ง และรักษาอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้รังสีรักษาและเคมีบำบัด
- ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาน้ำรับประทานรักษาโรคมะเร็งลำไส้ส่วน rectum มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งเต้านม

การขยายพันธุ์ ปักชำ กิ่ง แยกต้น หน่อ

สภาพดินฟ้าอากาศ

ผักคาวตองเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาและความชื้นสูง สามารถเจริญเติบโตได้ในดินต่างๆ ตั้งแต่ดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์จนถึงดินทรายที่มีปริมาณธาตุอาหารบางชนิดค่อนข้างต่ำและเจริญเติบโตได้ในสภาพน้ำท่วมขังนิยมปลูกใกล้แหล่งน้ำที่มีความชื้นสูงและเป็นบริเวณที่ได้รับแสงแดดไม่มากนัก หรือได้รับแสงไม่ตลอดทั้งวัน

การปลูก

ผักคาวตองขยายพันธ์ได้ง่ายโดยวิธีการปักชำ ในการเตรียมกิ่งชำชำควรปักชำในภาชนะ
หรือกระบะชำ ที่มีวัสดุปักชำไม่โปร่งมากนักแต่มีความชุ่มชื้นเพียงพอเช่น ในดินผสมขุยมะพร้าวในอัตราส่วนการปลูกเป็นแปลงใหญ่เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ยาว 8-10 เซนติเมตรมีข้อ2-3 ข้อ ตัดปลายกิ่งเฉียง 45 องศา


0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "สรรพคุณ ผักคาวตอง"

แสดงความคิดเห็น