การขายยางที่ สหกรณ์กองทุนสวนยาง

การขายยางที่ สหกรณ์กองทุนสวนยาง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 นี้ ผมได้ไปดูการขายยางที่ สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด เนื่องจากต้องการไปดูให้เห็นกับตาว่า การซื้อขายเ...
การเลี้ยงกบ6: สุขภาพและการป้องกันโรค การจับและการตลาด การจำหน่าย

การเลี้ยงกบ6: สุขภาพและการป้องกันโรค การจับและการตลาด การจำหน่าย

สุขภาพและการป้องกันโรค การที่กบที่เลี้ยงไว้เป็นโรคต่าง ๆ นั้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความสกปรกของบ่อ การจัดการและดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้กบมีสภาพอ...
การเลี้ยงกบ5: ชนิดของอาหาร การเตรียมอาหาร

การเลี้ยงกบ5: ชนิดของอาหาร การเตรียมอาหาร

ชนิดของอาหาร  ชนิดของอาหารและวิธีการให้ แบ่งตามระยะเวลาการเจริญเติบโตของกบ ดังนี้คือ 1.1อาหารธรรมชาติ ได้แก่ไรแดงและแพสงค์ตอน จะให้ลูกอ๊...
การเลี้ยงกบ4: บ่อและการสร้างบ่อ

การเลี้ยงกบ4: บ่อและการสร้างบ่อ

บ่อและการสร้างบ่อ เราสามารถเลี้ยงกบได้ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ ซึ่งมีวิธีการทำและข้อดีข้อเสียต่างกันดังต่อไปนี้ 1. บ่อดิน  นิยมใช้...
การเลี้ยงกบ3: ที่มาของกบและการดูแล

การเลี้ยงกบ3: ที่มาของกบและการดูแล

แหล่งที่มาของลูกกบ การเลี้ยงกบในปัจจุบัน ลูกกบที่นำมาเลี้ยงได้มาจาก 2 แหล่ง คือ 1. ลูกกบจากธรรมชาติ  เป็นการรวบรวมกบที่มีอยู่ในธรรมชาติมา...
การเลี้ยงกบ2: ทำไมกบจึงเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยง

การเลี้ยงกบ2: ทำไมกบจึงเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยง

รูปแบบการเลี้ยงกบ 1.การเลี้ยงกบแบบไม่ครบวงจร เป็นการเลี้ยงกบโดยการนำลูกกบที่มีอวัยวะครบสมบูรณ์ (มีขาครบสี่ขาแล้ว) อายุเริ่มจากวันฟักออกจาก...
การเลี้ยงกบ1: ทำไมกบจึงเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยง

การเลี้ยงกบ1: ทำไมกบจึงเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยง

การเลี้ยงกบ กบเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เลี้ยงได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เลี้ยงปริมาณเล็กน้อย...