ไส้เดือนพันธุ์ไทย เครื่องจักรชีวะย่อยสลายขยะ

“ไส้เดือนพันธุ์ไทย” เครื่องจักรชีวะย่อยสลายขยะ ประโยชน์ของไส้เดือนพันธุ์ไทย ซึ่งบางท่านอาจจะเคยได้ผ่านหูผ่านตา จากการได้อ่านในผู้จัดการ...

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ จากการเพาะเลี้ยง ไส้เดือนดิน

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ จากการเพาะเลี้ยง ไส้เดือนดิน ประโยชน์ของไส้เดือนดิน " ไส้เดือนดิน ” จัดอยู่ในกลุ่มผู้ย่อยสลายซากอินทรีย์ในระบ...

การจำแนกไส้เดือนดิน

การจำแนกไส้เดือนดิน ไส้เดือนดิน จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ (Animalia) ไฟลัมแอนนิลิดา (Phylum: Annelida) ชั้นโอลิโดซีตา (Class: Oligochaeta) ...

ธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน วิถีเกษตรสีเขียว

ธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน วิถีเกษตรสีเขียว พอดีช่วงนี้ เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ผมคิดถึงเรื่องของ ปุ๋ยยางพารา และลองหาความรู้จากที่ต่างๆ แล้ว ทำใ...
การทำสวนยางแบบละเอียด 5 : พื้นที่ และระยะปลูก ยางพารา เมื่อเตรียมกล้ายางแล้ว

การทำสวนยางแบบละเอียด 5 : พื้นที่ และระยะปลูก ยางพารา เมื่อเตรียมกล้ายางแล้ว

การทำสวนยางแบบละเอียด 5 : พื้นที่ และระยะปลูก ยางพารา เมื่อเตรียมกล้ายางแล้ว ระยะปลูก ยางพารา เมื่อเตรียมกล้ายางแล้ว 1. พื้นที่ราบ  ...

การทำสวนยางแบบละเอียด 2 : ประวัติยางพาราเข้าสู่ประเทศไทย

การทำสวนยางแบบละเอียด 2 : ประวัติยางพาราเข้าสู่ประเทศไทย ประวัติยางพาราไทย ยางพาราในเมืองไทยเราในปัจจุบันนี้ เราคุ้นตากันแล้วเพราะว...
การทำสวนยางแบบละเอียด 6 : ชนิดของต้นพันธุ์ยาง

การทำสวนยางแบบละเอียด 6 : ชนิดของต้นพันธุ์ยาง

การทำสวนยางแบบละเอียด 6 : ชนิดของต้นพันธุ์ยาง ชนิดของต้นพันธุ์ยาง  ชนิดของต้นพันธุ์ยาง เป็นการแบ่งลักษณะของต้นพันธุ์ที่เราจะนำไปปลูก ซ...
การทำสวนยางแบบละเอียด 4 : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง

การทำสวนยางแบบละเอียด 4 : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง

การทำสวนยางแบบละเอียด 4 : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ยางพาราจะสามารถปลูกได้และให้ผลดีถ้ามี...