การทำสวนยางแบบละเอียด 13: ผลิตผลและการแปรรูปยาง

การทำสวนยางแบบละเอียด 13: ผลิตผลและการแปรรูปยาง


ผลิตผลและการแปรรูปยาง


ต้นยางพาราที่มีอยู่เป็นสวนๆ นั้น เราสามารถผลิตผล หรือ น้ำยางพารา ไปขายได้หลายรูปแบบ คือ
-น้ำยางสด
-ขี้ยาง หรือ ยางก้อน หรือ ยางก้นถ้วย
-ยางแผ่น

                                                                                 
ยางก้อนถ้วย
ยางก้อนที่ขายให้สหกรณ์แล้วได้ราคาเต็ม

น้ำยางสด


น้ำยางที่ได้สามารถนำไปขายเป็นน้ำยางสดก็ได้ แต่นิยมขายแบบนี้เฉพาะในภาคใต้ เพราะได้ปฏิบัติการมานาน ภาคอื่นๆ ไม่นิยม เนื่องจากชาวสวนยังไม่เข้าใจในการรับซื้อและการเตรียมน้ำยาง

ขี้ยาง หรือ ยางก้อน หรือ ยางก้นถ้วย


ผลิตผลจากยางหรือน้ำยางพารา สามารถทำขายอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ ทำเป็น ขี้ยาง หรือ ยางก้อน หรือ ยางก้นถ้วย นิยมทำกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ เพราะง่ายและพ่อค้ารับซื้อมีเยอะ และนิยมทำกันอีกสถานการณ์หนึ่งคือ เมื่อราคายางแผ่นกับ ขี้ยาง หรือ ยางก้อน หรือ ยางก้นถ้วย นั้นต่างกันไม่ถึงครึ่ง

การแปรรูปยาง


ผลิตยาง หรือ น้ำยาง สามารถนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ การแปรรูปควรทำในโรงเรือน วิธีการผลิต และลักษณะของยางแผนคุณภาพดีมีดังนี้

1. วิธีการผลิตยางแผ่นดิบ เพื่อให้ได้ยางแผ่นดิบที่มีคุณภาพดีและได้ราคาตรงตามมาตรฐานจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
- เก็บรวบรวมน้ำยางใส่ในถึงเก็บน้ำยางที่มีฝาปิด
- กรองน้ำยางด้วยเครื่องกรองลวด เบอร์ 40 และ 60 โดย วางเครื่องกรองซ้อนกัน 2 ชั้น เบอร์ 40 ไว้ข้างบน และเบอร์ 60 ไว้ข้างล่าง
- ตวงน้ำยางที่กรองแล้ว 3 ลิตร ผสมกับน้ำสะอาด 2 ลิตร ใส่ลงตะกง
- ถ้าเป็นยางพันธุ์สงขลา 36 แนะนำให้ใส่สารโซเดียมเมตาไบซับไฟด์ในอัตราส่วน 0.02-0.06 กรัมของเนื้อสารบริสุทธิ์ต่อน้ำหนักเนื้อยางแห้ง 1กิโลกรัมใส่ลงตะกง
- เตรียมน้ำกรด โดยใช้น้ำกรดฟอร์มิก ชนิดความเข้มข้น 90% อัตราส่วน 2 ช้อนแกง ผสมกับน้ำสะอาด 3 กระป๋องนม
- ตรงน้ำกรดที่ผสมแล้ว 1 กระป๋องนมเทลงในน้ำยางในตะกง ที่ผสมน้ำแล้วกวนให้เข้ากัน
- ใช้ใบพายกวาดฟองกาศออกจากตะกงให้หมาด
- ปิดตะกงเพื่อป้องกันมิให้ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกตกลงในน้ำยางที่กำลังจับตัว ทิ้งไว้ประมาณ 30 – 45 นาที
- เมื่อยางจับตัวแล้วก่อนนำไปนวดรินน้ำสะอาดหล่อไว้ทุกตะกง เพื่อสะดวกในการเทแท่นยางออกจากตะกง
- เทแงยางออกจากตะกงบนโต๊ะนวดยางที่ปูด้วยอลูมิเนียมหรือแผ่นสังกะสีใช้ท่อเหล็กนวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร นวดยางให้หนาประมาณ 1 เซนติเมตร
- นำยางที่นวดแล้ว เข้าเครื่องรีดลื่น 3-4 ครั้ง ให้หนาประมาณ 3-4 มิลลิเมตร
- นำยางแผ่นที่ผ่านการรีดลื่นแล้ว เข้าเครื่องรีดดอก 1 ครั้ง ให้เหลือความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
- นำแผ่นยางที่รีดดอกแล้วมาล้างด้วยน้ำสะอาดเพื่อล้างน้ำกรดและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามผิวของแผ่นยางออกให้หมด
- นำแผ่นยางมาผึ่งให้แห้งไว้ในที่ร่มประมาณ 6 ชั่วโมงห้ามนำไปผึ่งแดดเพราะจะทำให้ยางเสื่อมคุณภาพ
- เก็บรวบรวมยางโดยพาดไว้บนราวในโรงเรือน เพื่อผึ่งให้แห้งใช้เวลาประมาณ 15 วัน รอจำหน่าย

2. ลักษณะยางแผ่นคุณภาพดี
- แผ่นยางมีความสะอาดและปราศจากฟองอากาศตลอกแผ่น
- มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 1.5%
- มีความยึดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัดตลอดแผ่น
- แผ่นยางบาง มีความหนาของแผ่นไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
- เนื้อยางแห้งใส มีสีสวยสม่ำเสมอตลอดแผ่น ลักษณะสีเหลืองทองหรือเหลืองอ่อน ไม่มีสีคล้ำ หรือรอยด่างดำ
- น้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 800-1,200 กรัม
- แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกลาง 38-46 เซนติเมตร ความยาง 80-90 เซนติเมตร


.......................

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การทำสวนยางแบบละเอียด 1 : ยางพาราไทย
การทำสวนยางแบบละเอียด 2 : ประวัติยางพาราเข้าสู่ประเทศไทย
การทำสวนยางแบบละเอียด 3 : การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา
การทำสวนยางแบบละเอียด 4 : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 6 : ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 7 :  พันธุ์ยางพารา ที่แนะนำให้ปลูก
การทำสวนยางแบบละเอียด 8 : การเสริมรายได้ในสวนยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 9 : การกำจัดวัชพืช
การทำสวนยางแบบละเอียด 10: การใส่ปุ๋ยยางพารา
การทำสวนยางแบบละเอียด 11: วิธีการกรีดยาง


การทำสวนยางแบบละเอียด 13: ผลิตผลและการแปรรูปยาง

ขอบคุณ:-
- สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
- กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- panyathai.or.th
- ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต 

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "การทำสวนยางแบบละเอียด 13: ผลิตผลและการแปรรูปยาง"

แสดงความคิดเห็น