ฝนหลงฤดู ไม่ได้กรีดยาง

ฝนหลงฤดู ไม่ได้กรีดยาง นับว่าเป็นโชคของผมละครับ ที่มี ฝนหลงฤดู ไม่ได้กรีดยาง ก็ไม่เป็นไร เพราะผมโหยหาฝนมาโดยตลอด เนื่องจากพื้นที่เป็น ดิ...

โครงการทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่เก...

ปัญหาของ การรับซื้อยางพารา จากเกษตรกรสวนยางโดยตรง

ปัญหาของ การรับซื้อยางพารา จากเกษตรกรสวนยางโดยตรง ปัญหาของ การรับซื้อยางพารา จากเกษตรกรสวนยางโดยตรง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะความหวังด...

เราควรทำ เมื่อยังมีชีวิตอยู่

เราควรทำ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ วันนี้ อยากจะนำเรื่องของสิ่งที่ เราควรทำ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ แม้ว่าเราจะเป็นชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน หรือที่เรียก...

การปลูกพืชร่วมยาง

การปลูกพืชร่วมยาง ปกติเราจะคุ้นเคยคำว่า เกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน เกษตรปรานีต แต่คำว่า ปลูกพืชร่วมยาง ไม่ค่อยจะคุ้นหูเนื่องจากเป็นคำที่ค...

ยางก้อนถ้วย ไม่ใช่ ยางก้นถ้วย

ยางก้อนถ้วย ไม่ใช่ ยางก้นถ้วย การทำสวนยางพารา ทำให้เราได้ยินคำว่า ยางก้นถ้วย ยางก้อนถ้วย เป็นประจำ แต่สำหรับคนที่มีอาชีพอื่น ไม่ค่อยชินกั...