เงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 40

เงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 40

เงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 40 เงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ต้องจ...

ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 40

ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) พร้อมหล...
ผู้ประกันตนมาตรา 40 สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ผู้ประกันตนมาตรา 40 สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มา ประกันสังคม มาตรา 40 การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบโดยผลักดันร่าง พ...

ช่วงเวลาแห่งการปิดหน้ายางพารา

ช่วงเวลาแห่งการปิดหน้ายางพารา การปิดหน้ายาง ก็คือ การหยุดกรีดยาง สำหรับภาคอื่นๆ ส่วนมากแล้วก็จะมีการกรีดยางตลอด เว้นแต่ในแถบภาคเหนือ ...

สวนยาง กับ ไฟป่า

สวนยาง กับ ไฟป่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากว่า ยางพารา นั้นส่วนใบของมันไม่ว่าจะเป็นใบแห้งหรือดิบ ล้วนแต่ติดไฟได้ง่ายทั้งสิ้น สวนยาง...