การทำสวนยางแบบละเอียด 3 : การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา

การทำสวนยางแบบละเอียด 3 : การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา


การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา


การเตรียมพื้นที่ปลูกยาพารา นั้นนับเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะหากเตรียมการไว้ดี การปรับปรุง และการบำรุงรักษาในอนาคตก็จะทำให้ง่ายไปด้วย เกษตรกรสวนยาง ต้องเตรียมพื้นที่ให้พร้อมโดยมีวิธีการคือ

การเตรียมพื้นท่ีปลูกยางพารา

หากมีต้นไม้ยืนต้น และ สวนยางเก่า ต้องทำการโค่นต้นไม้เหล่านั้นให้หมดเสียก่อน ส่วนวิธีการกำจัดนั้น มี 2 วิธี คือ

- ก่อนอื่นให้ตัดต้นไม้โดยให้เหลือตอไว้ สูง 50-60 ซม. เพื่อจะได้ใช้สาเคมีในการทำลายให้ผุสลายทีหลัง สารที่ใช้ในการกำจัดตอไม้คือ ไทรโคลเปอร์ หรือ การ์ลอน 4 (ชื่อการค้า) โดยใช้ สารเคมี 5 ซีซี ผสมกับน้ำ 95 ซีซี ต่อหนึ่งตอ โดยจะทาก่อนหรือหลังจากตัดต้นไม้ 1-7 วัน ก็ได้แล้วแต่ความสะดวก

- มีอีกวิธีหนึ่งคือ ใช้รถแทรกเตอร์ ไถต้นไม้ ตอไม้ ออกจากพื้นที่สวน

ภายหลังจากกำจัดต้นไม้ หรือ ต้นยางเกา เสร็จแล้ว ก็จัดการนำออกไปกองรวมไว้ที่แนวกันไป อาจจะเรียงกันไว้ หรือ กองไว้ก็แล้วแต่ รอให้ไม้เหล่านี้แห้ง ก็ทำแนวกันไฟไว้เสร็จแล้วก็เผา เพื่อกำจัดให้หมด หากการเผาครั้งแรกยังไม่หมด ก็เก็บส่วนที่เหล่ามารวมกันแล้วเผาใหม่อีกครั้ง จนหมดจากสวน

การเตรียมหลุมปลูกยางพารา

โดยทั่วไปแล้ว ทางกรมวิชาการเกษตร จะแนะนำให้ เตรียมหลุมปลูกยางพารา โดยให้มีขนาดกว้าง x ยาว x ลึก เท่ากันทุกด้าน คือ 50 x 50 x 50 ซม. ในตอนที่ขุดหลุมปลูกยางนั้น ให้แยกดินที่ขุดออกเป็นสองส่วนคือ ดินส่วนบนกับดินส่วนล่าง แยกกันไว้คนละส่วน ตากดินทิ้งไว้ให้แดดเผาสัก 10-15 วัน แล้วหลังจากนั้นให้นำดินส่วนบนมาทำการย่อยให้ร่วน แล้วผสมปุ๋ยร้อคฟอสเฟต อัตรา 170 กรัมต่อหลุม เพื่อจะได้นำมารองพื้นและกลบหลุม

การปลูกซ่อมยางพารา

ภายหลังจากได้ปลูกกล้ายางพาราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจจะมีมีบางส่วนตายไปบ้าง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เช่น ความแห้งแล้ง สัตว์เลี้ยงมาเคี้ยวหรือหัก ถูกแมลงและโรคทำเลย หรือด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ จำเป็นต้องปลูกซ่อม เพื่อจะได้ใช้พื้นที่อย่างเต็มพื้นที่ 

กล้ายางพาราที่จะใช้ ปลูกซ่อม แนะนำให้ใช้ต้นกล้าที่เป็น ยางชำถุง เพราะจะทำให้ต้นยางในสวน มีขนาดที่ไล่เลี่ยกัน โดยทั่วไปแล้ว จะต้องซื้อเผื่อ คือ ซื้อมาไว้พร้อมกับกล้าที่จะใช้ปลูก ให้ซื้อเกินไว้ก่อน เมื่อถึงเวลาปลูกซ่อม ก็จะได้ความสูงและอายุที่เท่ากันดังกล่าวไปแล้ว

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ควรหมั่นดูแล และปลูกซ่อมยางแทนส่วนที่ตายไป ก็ควรเร่งทำให้เสร็จภายในช่วงฤดูฝน หากสามารถทำเช่นนี้แล้ว ไม่ต้องห่วงว่า ต้นยางพารา ของท่านจะมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโต

ข้อควรระวัง คือไม่ควร ปลูกซ่อมยาง เมื่อมีอายุเกิน  1 ปีไปแล้ว เพราะอาจจะโตไม่ทันต้นอื่น ผลก็คือ เมื่อโดนต้นที่โตกว่ามาบังแดด จะทำให้การเจริญเติบโตไม่ทันต้นอื่นๆ นี่เป็นสิ่งที่ชาวสวนยาง ควรต้องคำนึงถึง

โดยสรุป แนะนำดังนี้
1.        กำจัดต้นไม้ ตอไม้ ในขั้นตอน เตรียมพื้นที่ปลูกสวนยาง
2.        กว้าง x ยาว x ลึก เท่ากันทุกด้าน คือ 50 x 50 x 50 ซม.
3.        ตากดินทิ้งไว้ให้แดดเผาสัก 10-15 วัน
4.        นำดินส่วนบนมาทำการย่อยให้ร่วน แล้วผสมปุ๋ยร้อคฟอสเฟต อัตรา 170 กรัมต่อหลุม
5.        ปลูกต้นกล้ายางซ่อม เมื่อมีบางต้นตายไป ในเวลาที่เหมาะสม

ครับ วันนี้ เราได้ เกษตรกรพอเพียง ของเราได้กล่าวถึง การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา ทุกขั้นตอนให้ทราบอย่างละเอียด ยังกะจับมือทำ ซะงั้น หวังว่าคงไม่ใช่เรื่องยากนะครับ เพราะว่า มีตัวอย่างของจริงให้เราได้เห็นกันเยอะแล้ว
  
.......................
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การทำสวนยางแบบละเอียด 1 : ยางพาราไทย
การทำสวนยางแบบละเอียด 2 : ประวัติยางพาราเข้าสู่ประเทศไทย
การทำสวนยางแบบละเอียด 3 : การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา
การทำสวนยางแบบละเอียด 4 : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 6 : ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 7 :  พันธุ์ยางพารา ที่แนะนำให้ปลูก
การทำสวนยางแบบละเอียด 8 : การเสริมรายได้ในสวนยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 9 : การกำจัดวัชพืช
การทำสวนยางแบบละเอียด 10: การใส่ปุ๋ยยางพารา
การทำสวนยางแบบละเอียด 11: วิธีการกรีดยาง


การทำสวนยางแบบละเอียด 13: ผลิตผลและการแปรรูปยาง


0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "การทำสวนยางแบบละเอียด 3 : การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา"

แสดงความคิดเห็น