เตรียมปุ๋ยคอก ไปใส่สวนยาง

การทำสวนยางพาราโดยที่ไม่ได้มีประสบการณ์หรือการไปสัมผัสโดยตรง ได้แต่หาข้อมูลจากทางอินเทอร์เนต แล้วก็ไปดูสวนยางของคนอื่นบ้างประมาณนี้ การจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ต้องคอบโพสต์ไปถามคนอื่น อย่างตอนนี้ก็คิดว่า สวนยางพาราของตัวเอง ซึ่งมีอยู่ เป็นดินทราย หรือว่าจะว่าเป็นทรายเสียเป็นหลัก
http://pkdpara-buy.blogspot.com/

จากการศึกษามา เห็นว่า สภาพดินทรายนี้ มี N P K ด้อยกว่าสภาพดินแบบอื่นๆ หน่อย และขาดอย่างมากคือ โปรแตสเซียม (K) นั่นเอง ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน เพราะเราได้ใส่ปุ๋ยให้ต้นยางพารา ไปแล้วครั้งหนึ่งช่วงต้นฝน โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ตามใจผู้ขายปุ๋ย ซึ่งจริงๆ แล้วเราต้องการปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-12 ซึ่งเหมาะสำหรับยางพาราเปิดกรีด แต่ทางร้านขายไม่มีแล้วเขาก็แนะนำสูตร 16-16-16  ส่วนเรา ก็ไม่ชอบพูดมาก ไม่มีเวลาไปหาที่อื่นด้วย ก็ซื้อมา


แล้วมาคิดถึงเรื่องปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งไม่ก็ไม่สามารถหาซื้อได้เต็มที่ ก็เห็นว่า เอาปุ๋ยคอกไปใส่ก็แล้วกัน จึงหาซื้อมา ความจริงอยากได้สัก 150 กระสอบ แต่ไม่มีปัญญาเอารถไปใส่ จึงซื้อมาแค่ 40 กระสอบ ตกกระสอบละ 23 บาท กะว่าจะนำไปใส่สวนวันเสาร์ - อาทิตย์หน้า คือวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555 นี้


สรุปค่าใช้จ่ายในการนี้ (เมื่อวาน)
-ค่าปุ๋ยคอก(ขี้วัวนม) 920 บาท
-ค่าน้ำมันรถ              300 บาท
-ค่าเด็กช่วยยก          100 บาท
รวมทั้งสิ้น               1,320 บาท

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "เตรียมปุ๋ยคอก ไปใส่สวนยาง"

แสดงความคิดเห็น