ข้อดีของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข้อดีของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่อง ข้อดีของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่อย่างเพิ่งมองว่า ผมเป็นพวกนิยมการเป็นนักกีฬาสีใด นะครับ ผมเป็นแค่คนชม ไม่ได้เป็นนักกีฬาสีใดทั้งสิ้น 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การที่ผมพูดถึงข้อดีในวันนี้ คงไม่ครบทุกข้อ เพราะผมอยากเจาะจงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเกษตรของเราเท่านั้น เพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของชาวบ้านอย่างเราๆ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ขณะเดียวกันผมก็ไม่ขอพูดถึงข้อเสียของ พล.อ.ประยุทธ ด้วย เข้าใจตรงกันนะครับ

ข้อดีด้านการเกษตร เป็นอย่างไร?

เมื่อเราทำการเกษตร ก็ต้องศึกษาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งส่วนตัวผมแล้ว มองเห็นหลายด้าน ขอนำเอาหัวข้อสั้นๆ มาพูดก่อนคือ
-การลดต้นทุนการเกษตร
-การช่วยเหลือต้นทุนบางส่วน
-การจำกัดการบุกรุกป่า

สามเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่เกี่ยวกับ เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ในสายตาของผม ขอพูดละเอียดขึ้นอีกหน่อยนะครับ กล่าวคือ

การลดต้นทุนการเกษตร

การลดต้นทุนการเกษตร ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ได้ทำไว้ แม้จะเป็นสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อย มองว่า ไม่สำคัญเท่าไรนัก แต่ถ้าเราเรียนรู้ด้านการเกษตรมากขึ้น จะเป็นว่า เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยเราได้เยอะมาครับ ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยชีวภาพ และการใช้วิถีเกษตรพอเพียง เป็นต้น

สิ่งที่ผมเห็นได้ชัดคือ คนในหมู่บ้านผม แต่ก่อนก็พูดถึงเรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ แต่ไม่รู้ลึกในเรื่องนี้นัก แต่ในปัจจุบัน มีความสนใจไปเข้าอบรม และนำมาปฏิบัติกันจริงจังมาก ซึ่งลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ โดย
-ลดปุ๋ยเคมี แล้วใช้ปุ๋ยทำเองเสริม
-ผลิตสบู่ แชมพู ใช้เอง
-ผลิตแก๊ซชีวภาพ ใช้ในครัวเรือน
-มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน มากขึ้น
ฯลฯ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ผมเห็นว่า มาถูกทางแล้ว เพราะ การลดต้นทุนนี้ เป็นการ ลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็น ก็จะทำให้ไม่เสียเงินมากและ มีเก็บไปไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นด้านอื่นได้

การช่วยเหลือต้นทุนบางส่วน

อันเราเห็นกันตามข่าวทั่วไป และหลายคนก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วย แต่ผมมีสวนยางอยู่ในป่าเสื่อมโทรม และไม่มีเอกสารสิทธ์ จึงไม่ได้รับอานิสงส์ไปด้วย
-คนทำนา ก็ได้รับความช่วยเหลือ (เน้นที่คนทำ ไม่ใช่เจ้าของนา)
-เจ้าของสวนยางพารา ก็ได้รับความช่วยเหลือ (เน้นที่เจ้าของ ไม่ใช่คนทำ แต่บอกว่า ควรแบ่งให้ด้วย)

การจำกัดการบุกรุกป่า 

ข้อนี้สำคัญมาก เพราะไม่ได้เป็นแค่เพียงว่า เกี่ยวข้องกับเกษตรกร แต่เป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งหมด แต่เกษตรกร มักเป็นแนวหน้าในการมีส่วนในการบุกรุกทำลายป่า อย่างที่มักได้ยินกันคือ ชาวบ้านไปรุกป่า แล้วนายทุนมาซื้อที่ต่อ พอไม่มีที่ เราก็รุกป่าต่ออีกแล้วจะมีนายทุนมาซื้อต่ออีก นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ

พอ รัฐบาลทหาร ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา เข้ามาบริหาร ผมว่า ก็ดีนะ สามารถจัดการกับนายทุนได้มากพอสมควร ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ และ คนดัง โดนกันเป็นแถว ถ้าเป็นรัฐบาลปกติไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้ เพราะกลัวว่าจะเสียคะแนนเสียง หรือ เสียหัวคะแนน หรือ เสียนายทุนของพรรค

นี่คือ ข้อดีของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ผมนำมากล่าวถึงบางส่วน ที่จริงต้องการจะ เน้นเรื่องของการใช้ ปุ๋ยชีวภาพ การทำปุ๋ยเอง การทำเกษตรประณีต หรือเกษตรผสมผสาน อันเป็นการนำเอาวิถี เกษตรพอเพียง ซึ่งเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเรามาส่งเสิรม ให้ชาวเกษตรกรได้นำมาปฏิบัติ ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม ผมจึงนำมากล่าวเป็นเบื้องเท่านี้ก่อน ครับ

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "ข้อดีของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"

แสดงความคิดเห็น