ทำไม ผม อยากเป็นเกษตรกรผมอยากเป็นเกษตรกร เพราะเป็นคนเขาทำกันแล้วอยู่ได้ โดยเฉพาะยางพารา ทำให้คนได้อยู่ดีกินดีกันเยอะ ตรงนี้ ยอมรับว่า ทำตามคนอื่น

เหตุผลที่มากกว่านั้นก็คือ ผมไม่อยากอยู่อย่างนี้อีกแล้ว มันเต็มไปด้วยกฎ ระเบียบ และเมื่อมองไปในอนาคต การใช้เส้นสายจะทำให้ผมได้รับผลกระทบ คือ แป๊ก ดังนั้น ทางออกคือ ต้องไปอยู่ที่แบบนี้

ที่สำคัญ อยากอยู่อย่างพอเพียงตามทฤษฎีที่ในหลวงท่านได้ทรงแนะนำไว้ ความตั้งใจนี้ เกิดขึ้น ก็ด้วยสองเหตุผลด้านบนรวมกับ คนที่เคยรู้จักเขาก็อยู่ได้ ซึ่งส่วนตัว อยากจะต่อยอดให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่นั้น จะทำให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้น ใครก็ตามได้เข้ามาอ่าน โปรดอย่ามองผมในแง่ร้ายเลย ทุกอย่างเป็นความฝันที่อยากจะให้เป็นความจริง อนาคต เมื่อมีอะไรตามที่หวังแล้ว เมื่อนั้นจะคืนประโยชน์ให้สังคมในแบบที่แอบคิดไว้ในใจว่าอยากจะทำ

นี่แหละ เป็นส่วนหนึ่งของว่าที่เกษตรกร ผู้มีความฝัน

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "ทำไม ผม อยากเป็นเกษตรกร"

แสดงความคิดเห็น