สวน แม่จัน น่าสนใจ ไม่แพง

วันนี้ ไปดูที่อีกแห่งหนึ่งกับมาณพ

ห่างจากที่เดิม ประมาณห้าไม่เกินสองร้อยเมตรทางตรง  ถูกใจมากอีกเหมือนกัน
เพราะเป็นที่โฉนด อยู่ในซอก มีเขาอ้อม มีเพื่อนบ้าน พื้นที่ก็เรียบดี มีที่สูงคงประมาณยี่สิบตารางเมตร
เจ้าของปลูกข้าวโพดเป็นหลัก ได้ สี่ห้าตันต่อรอบ รอบล่ะ สามเดือนโดยประมาณ
ซื้อพันธุ์ข้าวโพดจากบริษัทมาทำ ครั้งละสิบกิโลกรัม (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)

มีบ่อปลาสองบ่อ บ่อหนึ่งประมาณหนึ่งงาน อีกบ่อ ก็พอๆกัน
เป็นสวนผสม

ดูก่อน สนใจนะ แต่อยากได้พื้นที่มากกว่านี้อีกหน่อย

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "สวน แม่จัน น่าสนใจ ไม่แพง"

แสดงความคิดเห็น