สิ่งที่ต้องเตรียมในการไปโอนที่

เนื่องจากภายหลังการตกลงซื้อขายที่นากันแล้ว ทางฝ่ายผู้ซื้อเกรงว่า ในวันโอนจะช้า จึงแจ้งมาว่าให้เราเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อมคือ

ต้องสำเนาเอกสารเหล่านี้ให้เป็นสองชุด
- เอกสารสิทธิ์ (ที่นา)
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้านทั้งนี้ เพราะต้องการจะไปยื่นก่อนคนอื่น แล้วจะได้คิวในการทำธุรกรรมก่อน จะได้เสร็จไวๆ ก็จะเตรียมไปแล้วจะทำตามนั้น เพราะเราเองก็ไม่อยากจะเสียเวลาอยู่ที่นั่นเป็นวันๆ เหมือนกัน

การโอนวันนี้เป็นการโอนที่นาสองแปลงให้คนคนเดียว

ไปถึงที่ ที่ดินอำเภอประมาณ ๐๙.๑๖ น. ก็จัดเรียงเอกสารนิดหน่อย แล้วก็นำไปยื่น รอคิดแป๊บเดียว เรียบร้อยหมดหลาย แต่ว่า ตรงที่เขาให้ลงลายมือชื่อ มีเยอะมาก

ระหว่างที่รอคิว ก็ออกมาจ่ายเงินกันข้างนอก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "สิ่งที่ต้องเตรียมในการไปโอนที่"

แสดงความคิดเห็น