หาซื้อสวนยางพารา

รอซื้อสวนยางพารา

ทำไมต้องรอ? ก็เพราะว่า ไม่มีสวนยางที่มีขนาดเล็กที่เงินเราจะสามารถซื้อได้ ส่วนมากแล้วจะเป็นสวนที่มีขนาดใหญ่มาก ร้อยกว่าไร่ อย่างนี้ ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อ (ที่จริงมีสิทธิ์ซื้อนะ แต่ไม่มีเงินมากพอ) ก็ต้องรอต่อไป เก็บเงินต่อไป เพื่อจะได้มเงินไปซื้อมาไว้เป็นสวนของตัวเองต่อไป

ทำไมต้องซื้อสวนยางฯ


ก็เพราะว่า อยากมีสวนยางพาราสักสวนที่เป็นแปลงขนาดใหญ่ หน่อย เวลาทำจะได้ทำไปทีเดียว ไม่ต้องย้ายไปย้ายมา เสียเวลาในการทำงานและเสียพลังงานอื่นๆ และยังทำให้การบริหารจัดการยากขึ้นไปเสียอีก

อีกอย่างหนึ่ง ต้องการที่จะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับการปลูกพืชต่างๆ แบบสวนผสม ถ้าเป็นไปได้ ก็จะเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ด้วย อยากอยู่แบบพอเพียง ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปกว่านี้

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ด้วย ไม่ใช่จะเลี้ยงได้แต่ตัวเอง คงเข้าใจ

สุดท้ายก็คือ รอไว้ก่อน รอ ๑ ให้เรามีเงินพอจะซื้อ รอ ๒ ให้มีผู้ประกาศขายในราคาที่เราซื้อได้ เพราะฉะนั้น เรารอ

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "หาซื้อสวนยางพารา"

แสดงความคิดเห็น