สูตร หรือ วิธีแกปญหาหนายางพาราตายนึ่ง

สูตร หรือ วิธีแกปญหาหนายางพาราตายนึ่ง  

หน้ายางตายนึ่ง คือ ปัญหาอันดับ 1 ของเกษตรกร ชาวสวนยาง เราจึงต้องการ สูตร หรือ วิธีแกปญหาหนายางพาราตายนึ่ง   ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุด ถ้าหากว่า ไร่หนึ่ง มีเพียง 5-6 ต้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ามากกว่านั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วละครับ 

น้ำหมักแก้ยางตายนึ่ง

แต่การ แก้ปัญหายางหน้าตาย ก็สามารถ แก้ไขได้ โดยมีพระเอก คือ คุณพอโฉม คงสุวรรณ  เกษตรกรชาวสวนยาง จาก จ.สตูล ได้ทดลองและทำมาแล้ว อย่างได้ผล วันนี้ ผมจึงขออนุญาต นำเอาความรู้และประสบการณ์จากท่านมานำเสนอต่อท่านผู้อ่าน นะครับ 

หนายางตายนึ่ง เพราะเหตุใด?

ในความเป็นจริงแล้ว เรายังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของ การตายนึ่ง ของยางพาราได้ แม้ว่าตามปกติที่เรากรีดกันจะมีน้ำยางไหลออกมาตามธรรมชาติแล้วก็ตาม แต่พอนานไป ปรากฏว่าเกิดอาการใหม่ คือ หนายางแข็งกรีดยาก ส่วนพอดูที่ใบยาง ปรากฏว่า บริเวณใบมีจุดสีเหลืองเกิดขึ้น และกระจายอยู่ทั่วไป ด้วย นี่เป็นส่ิงบ่งบอกให้ต้องหาวิธีจัดการได้แล้วครับ

สาเหตุของการตายนึ่งอาจจะเกิดจากสิ่งต่อไปนี้

1. พันธุ์ของยาง ที่พบบ่อยจะเป็น พันธุ์ 24 ที่มักจะเกิดอาการท่ออาหารตีบตัน
2, สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ปริมาณน้ำฝน ที่แล้ง
3. โรคของพืช ตัวหลักที่ทำให้เกิดปัญหา คือ เชื้อราไฟทอฟธอรา
4. รากยางอ่อนแอ โดนเชื้อราเข้าทำลาย 
5. ดินสูญเสียความชื้น

การป้องกันหน้ายางตายนึ่ง

1. คัดเลือกพันธุ์ ตามคำแนะนำของ กรมวิชาการเกษตร สำหรับในแต่ละพื้นที่
2. พื้นที่ปลูกต้องเหมาะสม ทั้งด้าน อากาศ ความชัน ความสูงจากระดับน้ำทะเล
3. ใช้ระบบกรีดยางที่เหมาะสม ไม่ใช้สารเร่งน้ำยาง และเว้นการกรีดยาง ช่วงพลัดใบ
4. ให้หยุดกรีดยางต้นนั้นทันทีที่เกิดอาการยางตายนึ่ง     
5. ลดปุ๋ยเคมีลง
6. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในสวนมากขึ้น เพื่อปรับปรุงดิน

สูตร วิธีการแกปญหาหน้ายางตายนึ่งแบบเรงดวน   
1. รอคฟอสเฟต (ปุยกระสอบสูตร 0 – 3 – 0) จำนวน 1 ก.ก.
2. น้ำหมักชีวภาพสูตรผสม พด.2 จำนวน 1 ลิตร

การนำไปใช้

ให้น้ำส่วนผสมทั้ง 2 อย่างนั้นมาผสมและคนให้เข้ากัน แล้วนำไปทาหน้ายาง โดย ทาหน้ายางต้นที่ตายนึ่ง บนรอยกรีดสัก 2 นิ้ว ลงถึงด้านล่างสูงกว่าพื้นดินสัก 10 ซ.ม. ใช้ได้ประมาณ 300 ต้น แต่หากทำเยอะ สามารถทารอบต้นยางได้เช่นกัน โดยให้ทำแบบนี้ สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง แล้วจะหาย แต่ถ้ายังไม่หาย ก็ทาอีก 2 ครั้ง ก็จะแก้ได้แล้ว                                                                                                      

วิธีการทำน้ำหมักเพื่อเป็นหัวเชื้อ

การทำหัวเชื้อน้ำหมักสามารถใช้ได้  2 สูตร คือ ทำจากปลาหรือหอยเชอรี่ และ ทำจากพืชผัก

แบบที่ 1  ปุยอินทรียน้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่ 

ปลาหรือหอย 3 ส่วน
กากน้ำตาล 1 ส่วน
ผลไมสุก 1 ส่วน
น้ำสะอาด 1 ส่วน
ใส่ในถัง คนให้เข้ากัน ใชเวลาหมักประมาณ 21 วัน

แบบที่ 2 ปุยอินทรียน้ำจากผักและผลไมสุก

ผักหรือผลไม้ 4 ส่วน
กากน้ำตาล 1 ส่วน
น้ำสะอาด 1 ส่วน                    
ใส่ในถัง คนให้เข้ากัน ใชเวลาหมักประมาณ 7 วัน

วิธีการผสมเพื่อทำหัวเชื้อปุ๋ยหมัก  

1. สารเรงพด. 2 จํานวน 1 ซอง ผสมในน้ำสะอาด 10 ลิตร คนใหเขากันนาน 5 นาที                           
2. นําปลา หอย หรือผัก ผลไม (แล้วแต่จะใช้ แบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2) ใสลงไปในถังหมัก
3. ใส่กากน้ำตาลหรือใช้น้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้
4. คนสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน ปดฝาไมตองแนนเพราะจะมีอากาศออกจากถังหลังการหมัก
5. นำถังบรรจุ วางไว้ในที่ร่ม ตามเวลาที่ได้กล่าวไปแล้ว
หมายเหตุ พด.2 สามารถ ขอฟรีได้ที่ สํานักงานของกรมพัฒนาที่ดิน หรือหมอดินอาสา    

สูตร หรือ วิธีแกปญหาหนายางพาราตายนึ่ง  ที่ได้กล่าวมานี้ ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทำให้ต้นยาง สามารถกลับมาให้น้ำยางได้เหมือนเดิม แต่ว่า เป็นสูตรการหมัก หรือ วิธีการ แก้ปัญหายางตายนึ่ง ที่ทางวิชาการยังไม่ได้มีการยอมรับอย่างเป็นทางการ จึงเป็นสูตรแก้ยางตายนึ่งที่ทำตามกันมา ในกลุ่มผู้ทำสวนยาง จนได้รับการยอมรับกันเอง เพราะเป็นชีวภาพ และบำรุงต้นยางไปในตัว 

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "สูตร หรือ วิธีแกปญหาหนายางพาราตายนึ่ง"

แสดงความคิดเห็น