ที่ฝากภาพ


ภาพที่เห็นนี้เป็นเพียงภาพที่จะใช้ในการนำไปโพสต์ ประการการพูดถึงการสร้างอาคารที่พัก ในสวนยางพารา ซึ่งจะเป็นการสร้างแบบง่ายๆ แต่ก็จะเน้นเรื่องความมั่นคงและปลอดภัย

เนื่องจากการไปอยู่ในสถานที่ ที่ไม่รู้จักใครนั้น จำเป็นจะต้องคำนึงถึงและระมัดระวัง หาไม่แล้วอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็ได้


http://pkdpara-buy.blogspot.com/
แปลนต้นแบบ

http://pkdpara-buy.blogspot.com/
แปลน 3D ในห้อง
http://pkdpara-buy.blogspot.com/
ภาพแปลนมุมสูง

http://pkdpara-buy.blogspot.com/
ภาพมุมสูง แสดงให้เห็นห้องน้ำ

http://pkdpara-buy.blogspot.com/
ภาพแปลน ทิศตะวันออกเฉียงใต้

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "ที่ฝากภาพ"

แสดงความคิดเห็น