ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์

ตามที่เราทราบกันแล้ว เกี่ยวกับ ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งที่จริง คำตอบมันง่ายมากๆ และหาได้ง่ายด้วย แต่จะมีคุณภาพสักแค่ไหน นั่นขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการ ของผู้ผลิตเองและครับ

เรื่อง ปุ๋ย ถ้าจะหาดูจาก แหล่งอ้างอิง ที่น่าเชื่อถืออีกที่หนึ่งก็คือ ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ซึ่งได้กล่าวถึงปุ๋ยชนิดนี้ไว้ว่า

ปุ๋ยอินทรีย์ (อังกฤษ: Organic Fertilizer) หรือ ปุ๋ยหมัก (อังกฤษ: Compost) คือ ปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลาย อินทรีย์วัตถุทางชีวเคมี โดยจุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน (Aerobic Microorganisms) จนเป็นประโยชน์ต่อพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตมาจากอะไร?

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยทำจากวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืช ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ของเสียจากโรงงาน(บางประเภท) มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซากต้นไม้ ใบไม้ กรดอะมิโน โดโลไมท์ และแร่ธาตุต่าง ๆ นำมาบด เติมจุลินทรีย์ บ่มหมัก กลับกอง จนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ที่ดี

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดี มีควรมีลักณะอย่างไร?

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดี จะต้องประกอบด้วยแร่ธาตุครบทั้ง 13 ชนิดที่พืชต้องการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ แร่ธาตุหลัก แร่ธาตุรอง และ แร่ะธาตุเสริม ดังรายละเอียด ดังนี้

แร่ธาตุหลัก มีอะไรบ้าง?

แร่ธาตุหลัก ซึ่งพืชต้องการในปริมาณสูงมาก ประกอบด้วย
ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P)
โพแทสเซียม (K)หรือ N-P-K นั่นเอง

แร่ธาตุรอง มีอะไรบ้าง?

แร่ธาตุรอง ซึ่งพืชต้องการในปริมาณน้อย ประกอบด้วย
แคลเซียม (C)
แมกนีเซียม (Mg)
กำมะถัน (S)

แร่ธาตุเสริม มีอะไรบ้าง?

แร่ธาตุเสริม ซึ่งพืชต้องการในปริมาณที่น้อยมาก (แต่ขาดไม่ได้) ประกอบด้วย
เหล็ก (Fe)
แมงกานีส (Mn)
โบรอน (B)
โมลิบดินัม (Mo)
ทองแดง (Cu)
สังกะสี (Zn)
คลอรีน (Cl)

ปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีลักษณะทางกายภาพ อย่างไร?

ปุ๋ยอินทรีย์ มีลักษณะทางกายภาพได้หลายแบบ เช่น ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยผง และปุ๋ยน้ำ แต่ที่นิยมจำหน่ายในท้องตลาด ส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยเม็ด เนื่องจากสะดวกกับเกษตรกรในการนำไปใช้ ทั้งจากการหว่านด้วยมือ หรือใช้กับเครื่องพ่นเม็ดปุ๋ย


ข้อเด่นของ ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นอย่างไร?

ข้อเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ ที่เหนือกว่าปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรีย์วัตถุ มีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์ดินและพืช ที่ปุ๋ยเคมีไม่มี นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังทำให้ดินมีสภาพเป็นกลาง ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนานจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดซึ่งมีผลทำให้มีการละลายแร่ธาตุที่ไม่พีงประสงค์ออกมาให้แก่รากพืช เช่น อะลูมิเนียม ทำให้พืชมีลักษณะแคระแกร็นและเป็นโรคง่าย ปุ๋ยอินทรีย์ยังเพิ่มจำนวนจุลอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ทำให้ดินมีโครงสร้างโปร่ง ร่วนซุย อ่อนนุ่มอุ่มน้ำ

ข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์ เป็นอย่างไร?

ข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์ คือ มีธาตุอาหารหลักต่ำกว่าปุ๋ยเคมี และต่ำกว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซึ่งผลิตจากการผสมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเข้าด้วยกัน ทำให้บางครั้งต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหารเพียงพอต่อความต้องการของพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีมาตรฐาน ควรเป็นอย่างไร?

าตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551 กำหนดว่า ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้และ จะจำหน่าย ต้องมีอินทรีย์วัตถุมากกว่าร้อยละ 20 มีค่าการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร มีค่าไนโตรเจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 มีค่าฟอสฟอรัส (P2O5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 มีค่าโพแทสเซียม (K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ปุ่ยอินทรีย์ มีชนิดต่างๆ เช่น 

1.ปุ๋ยหมัก
2.ปุ๋ยคอก
3.ปุ๋ยพืชสด
4.ปุ๋ยชีวภาพ

จะเห็นได้ว่า ในความเป็นจริงแล้ว ปุ๋ยอินทรีย์ ก็มีธาตุอาหาร จำเป็นสำหรับพืช หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับ อินทรีย์วัดถุ ที่เรานำมาเป็นต้นธาตุในการผลิต และกระบวนการย่อยสลาย เพียงแต่ว่า โดยรวมแล้ว ธาตุอาหารจะมีน้อยกว่า ปุ๋ยเคมี กล่าวคือ ถ้าจะให้มีปริมาณมาก ก็ต้องใช้ ปุ๋ยอินอทรีย์ ในปริมาณมากขึ้นนั่นเอง

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์"

แสดงความคิดเห็น